Nahrávám...
Zpět

Sportovně turistický kurz 2018

Sportovně turistický kurz – školní rok 2017/2018

Vážení rodiče,

V týdnu od 18. 6. – 22. 6. 2018 se uskuteční Sportovně turistický kurz (STK), který je povinný pro všechny žáky druhého ročníku (mimo žáků, kteří jsou zcela uvolněni z tělesné výchovy). Jeho realizace vychází z ŠVP pro tělesnou výchovu všech oborů v SŠSaŘ Stochov.

Místo konání:     

Rekreační středisko U Bořka - Outdoor Centrum s.r.o., Poddubí – Kaliště   (www.ubytovani-sazava.cz)

Stravování:              

Plná penze (snídaně, oběd, večeře, pitný režim).

Ubytování:               

Zděný objekt a chatky rekreačního střediska.

Cena kurzu:               

1550,- Kč  ( strava, ubytování, doprava), nutno uhradit do 31. května 2018

Platba:                      

Kurz je možné uhradit v měsíčních splátkách hotově v pokladně školy nebo bankovním převodem na účet SŠSaŘ u České spořitelny,   č.ú. 387012339/0800, VS (variabilní symbol) dat. nar. žáka - ddmmrrrr (např. – 06042001), do poznámky příjmení žáka

  

Potvrzení o účasti na STK pro zdravotní pojišťovnu (žádost o příspěvek – pokud zdravotní pojišťovna příspěvek poskytuje) bude žákům vystaven.

Základní náplň kurzu :      

- turistika a cykloturistika,  orientace v terénu

- střelba ze vzduchovky a luku, kanoistika, plavání

- slaňování a další lezecké aktivity, zásady první pomoci

- drogová prevence                                              

                                        

Žáci se zdravotním omezením se zúčastňují pouze aktivit v rozsahu své zdravotní způsobilosti.  Kurzu se mohou zúčastnit i žáci uvolnění zcela z tělesné výchovy (se souhlasem, případně doporučením ošetřujícího lékaře). Program bude přizpůsoben jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Účast na STK je podmínkou pro závěrečnou klasifikaci žáka z předmětu TV

Vedoucí kurzu – Mgr. Bohuslav Dytko, učitel TV

                                                                                   

Sportovně turistický kurz

Beru na vědomí, že se můj syn/má dcera ………………………………………, třída ………,

zúčastní Sportovně turistického kurzu v RS U Bořka - Outdoor Centrum s.r.o., Poddubí - Kaliště

Prohlašuji, že částku  ve výši 1 550,- Kč uhradím (hotově/ve splátkách) nejpozději do 31. 5. 2018

na ekonomickém oddělení školy nebo bankovním převodem na účet SŠSaŘ Stochov

u České spořitelny, č.ú. 387012339/0800, VS (variabilní symbol) dat. nar. žáka - ddmmrrrr
(např. – 06042001), do poznámky příjmení žáka

 

 

V ……………………                                                           Podpis a tel.č.  zákonného zástupce .........................................

 

Pokyny k STK


Termín konání: 18. 6. – 22. 6. 2018
Adresa: Rekreační středisko U Bořka - Outdoor Centrum s.r.o., Poddubí – Kaliště,

Telefon: +420 775 339 492, webové stránky: http://www.ubytovani-sazava.cz

 
Odjezd:  18. 6. 2018 v 8:00 hod od vrátnice SŠSaŘ

Příjezd:   22. 6. 2018 v poledních hodinách (cca 12,00 hod) k vrátnici  SŠSaŘ                            

     
Povinná výstroj:

 • oblečení vhodné pro sport, turistiku a volný čas
 • turistická a sportovní obuv (opatrně s novou obuví – puchýře!)
 • oděv pro případ deštivého počasí
 • pokrývka hlavy, sluneční brýle
 • turistický batůžek
 • plavky
 • přezůvky (na dobu osobního volna)
 • opalovací krém s UV faktorem
 • hygienické potřeby a věci osobní potřeby
 • popř. léky (alergie, pravidelné léky)
 • baterka, psací potřeby
 • + občanský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny (nebo kopie), bezinfekčnost (na ní napsat různá zdravotní omezení, alergie, léky, které se užívají)

 

Zanechte doma:   větší částky peněz, šperky, audiovizuální techniku (přehrávače, DVD)

Ve Stochově, 15. ledna 2018  

Mgr. Bohuslav Dytko, vedoucí kurzu                                       

 

 

Info k ubytování:

Rekreační středisko má k dispozici 3 – 6 lůžkové pokoje v budově a chatky pro 4 – 6 ubytovaných.

Během posledních čtyř let provedl majitel rekonstrukci ubytování i sociálních zařízení,
v současné době se připravuje do provozu sauna.

Rekreační středisko „U Bořka“ splňuje podmínky pro provedení STK.

Více na www.ubytovani-sazava.cz